O nama / About us

Od iskonskog načina života sve do današnjeg modernog doba, kada tehnološka dostignuća mijenjaju svijet i nameću drugačiji kriterij "vrijednosti", drvo kao građevni materijal održalo se kao neraskidiva spona između čovjeka i prirode, inspirirajući ga da se dokazuje i potvrđuje kao graditelj u nebrojenim varijacijama, nadahnut vlastitom kreativnošću i umjetničkim afinitetima. U tom božanskom spoju izdašnosti prirode i ljudske ruke, čovjek svojim graditeljskim umijećem uobličuje u drvu svoju inspiraciju, dajući mu ciljani oblik i namjenu; dajući mu praktičnost i postojanost, ali i svoju dušu; naglašavajući njegovu ljepotu.

Vođene takvim senzibilitetom, majstorske ruke naše tvrtke "Stolarija Kovačić" Vaše će zamisli i želje pretvoriti u konkretne građevine koje se ni po čemu ne bi mogle kategorizirati među uobičajene, već naprotiv, među originalne i jedinstvene građevine kao vrhunska graditeljska ostvarenja autentičnog stila. To nama kao tvrtci ujedno osigurava i prepoznatljivost na tržištu, ali i u svakom interijeru i eksterijeru u kojem smo ostavili traga: tamo gdje smo s ponosom i s odgovornošću stavili svoj pečat, jer mi se prepoznajemo po onome što stvorimo i ostavimo iza sebe, dokazujući se generacijama.

Istina, riječi su nezaobilazan način komunikacije kako bismo se izrazili i prenijeli drugima istinu o sebi, ali, kao što i sami znate, djela "govore" više od riječi. Nakon što se našim majstorskim rukama ukaže povjerenje i prilika da svojim graditeljskim umijećem oplemene neki prostor ili okoliš, vjerujte, ništa više nije isto. U ishodu naše gradnje, uz sve praktične i funkcionalne odlike naših proizvoda koje se same po sebi podrazumijevaju, ostaje i nešto što "niste naručili" a što ste kroz svoju narudžbu kapitalizirali; ostaje Vam užitak pri samom pogledu na harmoniju subliminalne ljepote i rafiniranog ukusa, ostaje Vam pogled koji dočarava onu intuitivnu povezanost modernog čovjeka s prirodnim i iskonskim. Ostaje Vam da svoj pogled ne "skidate" s uprizorene bajkovite pozornice kao s pejzaža na umjetničkom platnu nekog glasovitog slikarskog majstora.

Originalan stil gradnje kojeg našim klijentima nudimo još od daleke 1991. godine kada je osnovana naša tvrtka "Stolarija Kovačić" potvrdio se kao pun pogodak, jer naši su nam klijenti s neskrivenim zadovoljstvom zahvalni i naklonjeni. To nam izuzetno imponira i daje motivaciju i ustrajnost da prema Vašoj viziji nastavimo svoju misiju u spoznaji da u našem budućem djelovanju kao logičnim slijedom usavršenog iskustva kakvo je svojstveno istinskim znalcima svojeg zanata prihvaćamo svaki izazov, posve opravdano svjesni da smo kao tvrtka dorasli odazvati se svakom, pa i najzahtjevnijem Vašem prohtjevu.

U nastojanju da Vam naša dostupnost uvijek bude nadohvat ruke, bilo da ste se odlučili pokrenuti narudžbenu proceduru ili zatražiti odgovor na pitanja koja Vam se nameću uslijed nekih posebnih okolnosti, stavljamo Vam se na raspolaganje u potpunosti, kako biste dospjeli na listu naših zadovoljnih klijenata i kako bismo i mi istodobno kao tvrtka i dalje dokazivali i potvrđivali našu poslovnu uspješnost, jer važno nam je da znate da sav naš trud i sva naša neiscrpna kreativnost postižu svoj maksimum u onom trenutku kada smo na relaciji s Vama i kada je to razlog Vaših želja.
Zato s veseljem i s velikom pozornošću očekujemo svaki Vaš interes, a nama preostaje da Vam se dokažemo u našoj profesionalnosti, stojeći Vam na usluzi s podjednakom predanošću u svim fazama poslovnog procesa, bilo da se radi o samoj narudžbi, izradi i prodaji ili kasnijem održavanju objekta.

Stoga, dopustite nam zadovoljstvo suradnje sa Vama, a ono će zasigurno biti obostrano što Vam jamčimo imenom naše tvrtke "Stolarija Kovačić". Bez dvojbe!

Zahvaljujemo našim dosadašnjim klijentima. Buduće klijente pozivamo da nam se obrate s povjerenjem.

About us

Ever since primordial times until this modern age in which technological achievements have been changing our world and imposing different criteria in terms of value, wood has been used as building material, representing an unseparable bond between man and nature, inspiring him to prove himself a builder in different variations, inspired by his his own creativity and artistic affinities. In this divine blend of the bounty of nature and human hands, man has been using his art of building and his inspiration to shape timber in order to obtain a specific form and purpose, providing it with practicality and durability, pouring his very soul into this timberand highlighting its beauty.

Guided by such sensibility, the master hands of our company Stolarija Kovačić (Kovačić Woodwork) will transform your ideas and wishes into solid pieces which could by no means be categorized as common. To the contrary, they could be characterized as original and unique pieces of art and supreme architectural achievements of authentic style.This enables us as a company to achieve recognition in the market, as well as in each indoor and outdoor space in which we have left our mark with pride and responsibility because we have become well-known for what we have created and left behind, showing our ability for generations.

It goes without saying that words are an essential way of communication we use in order to express our ideas and convey the truth about ourselves to others, but, as you already know, actions speak louder than words. After you decide to give us an opportunity and to entrust your services to our master hands which will use their building skills to tend some space or the environment, trust us, nothing will be the same again. What you will get at the end, in addition to all the practical and functional features of our products which are self-evident, is something "you have not ordered" but you have capitalized through your order, and this includes being filled with joy at the very sight of the harmony of subliminal beauty and refined taste. What remains is the view depicting the intuitive bond of modern man with nature and the primordial times. What remains is for you to be amazed so as not to be able to take your eyes off the fairytale-like stage like the landscape on the canvas of a famous painter.

The original architectural style we have been providing to our clients since 1991 when our company Stolarija Kovačić (Kovačić Woodwork) was established has proved to be a big hit with our clients, as they openly show us their gratitude and friendliness. We appreciate this very much. It encourages and motivates us to resume our mission according to your vision, acknowledging that in our future work as the logical sequence of our improved experience which is characteristic of true connoisseurs of the craft we will accept every challenge, reasonably aware that we as a company are up to the challenge of meeting all of your requests, even the most demanding ones.

In an effort to be available all the time whether you decide to start the ordering procedure or to request an answer to questions you may have due to some specific circumstances, we completely remain at your disposal so that you can join the list of our satisfied clients, and so that we as a company can continue proving and confirming our business success. What is important to us is for you to know that all our efforts and inexhaustible creativity reach their maximum level when we are on the same page and when we manage to fulfil your wishes.
Thus, we are looking forward and are eager to receive your expression of interest, and what we need to do is to confirm our professionalism by remaining at your disposal with an equal commitment at all the stages of the business process, be it the very purchase order, construction, sales or the subsequent maintenance of the facility.

Therefore, provide us with an opportunity to cooperate with you, and the cooperation we will achieve will be to our mutual satisfaction. We can guarantee this with the name of our company Stolarija Kovačić (Kovačić Woodwork). By no means!

We wish to express our gratitude to our existing clients, and we invite our potential clients to contact us.