- Klackalice puno drvo hrast / Oak wood Seesaw

Klackalice iz vlastite proizvodnje izvedene su iz lijepljenih lameliranih hrastovih elemenata dimenzije 120x120mm.
Prednost ovako proizvedenih elemenata u odnosu na piljene elemente su veća čvrstoća i elastičnost, stabilnost dimenzija jer se drvo ne savija i ne puca, veće dužine i presjeci, a prirodno rasušivanje i upijanje svedeno je na minimum.
Plemenito i moćno drvo hrasta samo po sebi predstavlja dugotrajnost i kvalitetu, a ovim načinom obrade možemo bez imalo ustručavanja reći da smo proizveli artikle koji svojom estetikom i kvalitetom plijene pažnju gdje god da se nalaze.
Elementi su zaštićeni Aqua lazurama.
Temeljenja igrala obložena su metalom koji odvaja drvo od podloge čime je drvena konstrukcija zaštićena od truljenja.
Vrhovi greda zaštićeni su plastičnim (HDPE, UV stabilnim) kapicama, a vijci su od nehrđajučeg čelika ili su zaštićeni dekorativnim plastičnim kapicama.
Profili za učvršćivanje greda izrađeni su od nehrđajućeg čelika, kao i rukohvati.
Sjedalice su izvedene od HDPE ploča koje su otporne na vremenske utjecaje te na vandalizam ili vodootpornih ploča.
Klackalice su dostupne kao dvosjedne ili četverosjedne.
Igrala proizvedena u Hrvatskoj-EU, certificirana prema normi HRN EN 1176.

Za dodatne informacije o igralima molimo da nam se obratite.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seesaws from our own production are made of glued laminated oak elements. Beam dimensions are 120x120mm.
The advantage of the elements produced by this method in relation to sawed elements is greater strength and elasticity, dimensional stability because the wood does not bend and does not shoot, the larger the length and the cross section. Natural disintegration and absorption is minimized.
The noble and powerful oak tree itself represents durability and quality, and with this method of processing we can without any hesitation say that we have produced items that with their esthetics and quality deserve their attention wherever they are.
The elements are protected with Aqua Lazuras.
Foundations are protected with metal, sheltering the wood from direct contact with the ground to prevent rot and extend the products life.
The edges of the beams are protected with plastic (HDPE, UV-stable) caps, and the screws are made of stainless steel or protected by decorative plastic caps.
The reinforcement profiles of the beam are made of stainless steel, as well as handrails.
Seats are made of high quality EPDM or waterproof panels.
Seesaws are available as two-seat or four-seat.
Seesaws are produced in Croatia-EU and certified according to HRN EN 1176 standards.


For additional information on products and other available colors, please feel free to contact us.