- Kombinirana sprava za istezanje i penjanje-zid sa grifovima / Combined play units

Kombinirane sprave za istezanje i penjanje iz vlastite proizvodnje izvedene su iz lijepljenih lameliranih hrastovih elemenata dimenzije 120x120mm.
Prednost ovako proizvedenih elemenata u odnosu na piljene elemente su veća čvrstoća i elastičnost, stabilnost dimenzija jer se drvo ne savija i ne puca, veće dužine i presjeci, a prirodno rasušivanje i upijanje svedeno je na minimum.
Plemenito i moćno drvo hrasta samo po sebi predstavlja dugotrajnost i kvalitetu, a ovim načinom obrade možemo bez imalo ustručavanja reći da smo proizveli artikle koji svojom estetikom i kvalitetom plijene pažnju gdje god da se nalaze.
Elementi su zaštićeni Aqua lazurama.
Temeljenja igrala obložena su metalom koji odvaja drvo od podloge čime je drvena konstrukcija zaštićena od truljenja.
Vrhovi greda mogu biti zaštićeni plastičnim (HDPE, UV stabilnim) kapicama, a vijci su od nehrđajučeg čelika ili su zaštićeni dekorativnim plastičnim kapicama.
Profili za učvršćivanje greda izrađeni su od nehrđajućeg čelika.
Užad penjalica izvedena je od čelika i presvučena polypropylenom te povezana visoko izdržljivim plastičnim konektorima. Drške i šipke izvedene su od nehrđajučeg čelika (inox).
Platforme i zidovi za penjanje su izvedeni od visokokvalitetne, protuklizne i vodootporne šperploče sa dodatkom visokokvalitetnih grifova za penjanje izrađenih od smole sa dodatkom kvarcnog pijeska (raznobojni).
Igrala proizvedena u Hrvatskoj-EU, certificirana prema normi HRN EN 1176.

Za dodatne informacije o igralima molimo da nam se obratite.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Combined play units for stretching and climbing from own production are made of glued laminated oak elements. Beam dimensions are 120x120mm.
The advantage of the elements produced by this method in relation to sawed elements is greater strength and elasticity, dimensional stability because the wood does not bend and does not shoot, the larger the length and the cross section. Natural disintegration and absorption is minimized.
The noble and powerful oak tree itself represents durability and quality, and with this method of processing we can without any hesitation say that we have produced items that with their esthetics and quality deserve their attention wherever they are.
The elements are protected with Aqua Lazuras.
Foundations are protected with metal, sheltering the wood from direct contact with the ground to prevent rot and extend the products life.
The edges of the beams can be protected with plastic (HDPE, UV-stable) caps, and the screws are made of stainless steel or protected by decorative plastic caps.
The reinforcement profiles of the beam are made of stainless steel.
The rope and mesh are made of steel and are covered with polypropylene. They are connected with high-strength plastic connectors. Handles and rods are made of stainless steel (inox).
Platforms and climbing walls are made of high quality, anti-slip and waterproof plywood with the addition of high-grade climbing stones made of resin with the addition of quartz sand (multicolour).
Play units are produced in Croatia-EU and certified according to HRN EN 1176 standards.


For additional information on products and other available colors, please feel free to contact us.