O Street workout-u / About Street workout

Street Workout je tjelesna aktivnost koja se temelji na treningu uz korištenje vlastite tjelesne snage. Mi to nazivamo trening "posebnih aktivnosti" koji se temelji na gimnastičkim vježbama na otvorenom, u dvorištima ili parkovima.
Ovaj oblik tjelesnog razvoja poznat je u antici gdje je trening posebnih aktivnosti bio dio svakodnevnog treninga vojnika i gladijatora.
Takva obuka postaje sve više i više popularna u današnje vrijeme. Vježbe su iznimno spektakularne, razvijaju sve vrste mišića i poboljšavaju koordinaciju tijela.
Street Workout dio je nove mode koja promiče tjelesnu aktivnost i zdrav stil života.
Široki raspon proizvoda omogućava konfiguriranje najboljih setova za nekoliko korisnika.
Street Workout je pogodan za sve uzraste, žene i muškarce.
Svatko se može pridružiti i započeti vlastitu avanturu.

Street workout, vanjski fitness, vježbanje na otvorenom, body weight station, vježbe na otvorenom
Street Workout is a physical activity which is based on training with the use of your own body strength. We call it „special activities” training, which is based on gymnastic exercises made outdoor in backyards or parks.
This form of physical development has already been known in the antiquity and the special activities were a part of an everyday training which has been done by soldiers and gladiators.
Such training is becoming more and more popular nowadays.
The exercises are extremely spectacular, they develop all muscles and improve body coordination.
Street Workout is a part of new fashion which promotes physical activity and healthy lifestyle.
A wide range of products allow us to configure best sets for several users.
Street Workout is suitable for all ages, girls and boys.
Everyone can join in and start his own adventure.