Važnost parkova za pse / The importance of dog parks

Dizajnirani od strane arhitekata koji imaju na umu visoku kvalitetu življenja za sve stanovnike, igrališta za pse odabrali su suvremeni gradovi i naselja.
Igrališta za pse idealno su mjesto za zabavu pasa gdje se ljudi mogu upoznati s drugim ljubiteljima pasa.
Zbog visokokvalitetnih materijala koji se koriste za proizvodnju, uređaji su otporni na vremenske uvjete i dobra su investicija dugi niz godina.
Igrališta za pse potiču nas da provodimo više vremena na otvorenom i potiču zdrav stil života.
Psi će na ovaj način usvojiti odgovarajuće ponašanje i steći povjerenje u vodiča kroz obuku na odabranim uređajima.
Uređaji su izrađeni iz visokokvalitetnih sirovina koje su udobne i sigurne. Otporni su na vremenske uvjete.
Razmišljajući o svim kućnim ljubimcima, ovo su uređaji sa različitim stupnjevima težine za manje pse, kao i one veće.
Elementi u H izvedbi izrađeni su od HDPE ploča koje su čvrste i izuzetno otporne na vremenske uvjete.
Elementi izrađeni od čelika premazani su prahom i prekriveni protukliznim bojama.
Designed by architects who keep in mind high live quality for all residents, dog playgrounds are chosen by modern cities and settlements.
Playgrounds for dogs are an ideal place for a fun zone where people can meet with other dog lovers.
Due to high quality materials used for production, devices are resistant to weather conditions and are a good investment for many years.
Dog playgrounds encourage us to spend more time outdoors and encourage a healthy lifestyle.
In this way dogs will adopt appropriate behavior and gain confidence in the guides through training on selected devices.
Devices are made from high quality raw materials which are comfortable and safe. They are resistant to weather conditions.
Thinking about all pets, these are devices with varying degrees of difficulty for smaller dogs as well as larger ones. Devices in H version are made from HDPE boards which are solid and extremely resistant to weather conditions.
Devices made from steel are powder coated and covered with anti-slip paint.